சர்க்கரை நோய் , மாரடைப்புவந்தவர்கள் பைபாஸ் சர்ஜரி செய்தபிறகு பேலியோ உணவு எடுக்கலாமா?

#paleoafterbypasssurgery பேலியோ உணவு-  ?? நேற்று ஒருவர் என்னுடைய கிளினிக்கு வந்திருந்தார். அவர் கடந்த ஆறு மாதமாக கீட்டோ உணவு முறையை சாப்பிடு வதாக கூறினார்.அவருடைய ரத்த...

Read more

Dr.Raja Articles

சர்க்கரை நோய் , மாரடைப்புவந்தவர்கள் பைபாஸ் சர்ஜரி செய்தபிறகு பேலியோ உணவு எடுக்கலாமா?

#paleoafterbypasssurgery பேலியோ உணவு-  ?? நேற்று ஒருவர் என்னுடைய கிளினிக்கு வந்திருந்தார். அவர் கடந்த ஆறு மாதமாக கீட்டோ உணவு முறையை சாப்பிடு வதாக கூறினார்.அவருடைய ரத்த...

பேலியோ உணவு முறை சர்க்கரை நோயை கட்டுபடுத்துமா? குணப்படுத்துமா????

மருத்துவர். ராஜா ஏகாம்பரம் மிஸஸ் மருத்துவமனை, பொள்ளாச்சி. இன்று கிளினிக்கில் பேலியோ உணவை என்னுடைய அறிவுரையின் பேரில் கடந்த இரண்டு வருடங்களாக கடைபிடித்து சர்க்கரை நோயை கட்டுப்பாட்டுக்குள்...

சிறிய வயதில் (20-30)ஏற்படும் மாரடைப்பை தடுப்பது எப்படி??

மருத்துவர். ராஜா ஏகாம்பரம், குழந்தைகள் நல மருத்துவர், மிஸஸ் மருத்துவமனை, பொள்ளாச்சி. பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆண்களுக்கு 50 வயசுக்கு அப்புறம், பெண்களுக்கு 60 வயசுக்கு அப்புறம்...

2009-2019 வருட சவால்,டாக்டர் .ராஜா ஏகாம்பரம்

(2019-2019 )10 வருட சேலஞ். டாக்டர் .ராஜா ஏகாம்பரம், குழந்தைகள் நல மருத்துவர் மற்றும் உணவு ஆலோசகர், மிஸஸ் மருத்துவமனை, பொள்ளாச்சி. தற்போது முகநூல் முழுவதும் 10...

Dr.Sumathi Articles

சர்க்கரை நோய் , மாரடைப்புவந்தவர்கள் பைபாஸ் சர்ஜரி செய்தபிறகு பேலியோ உணவு எடுக்கலாமா?

#paleoafterbypasssurgery பேலியோ உணவு-  ?? நேற்று ஒருவர் என்னுடைய கிளினிக்கு வந்திருந்தார். அவர் கடந்த ஆறு மாதமாக கீட்டோ உணவு முறையை சாப்பிடு வதாக கூறினார்.அவருடைய ரத்த...

பேலியோ உணவு முறை சர்க்கரை நோயை கட்டுபடுத்துமா? குணப்படுத்துமா????

மருத்துவர். ராஜா ஏகாம்பரம் மிஸஸ் மருத்துவமனை, பொள்ளாச்சி. இன்று கிளினிக்கில் பேலியோ உணவை என்னுடைய அறிவுரையின் பேரில் கடந்த இரண்டு வருடங்களாக கடைபிடித்து சர்க்கரை நோயை கட்டுப்பாட்டுக்குள்...

சிறிய வயதில் (20-30)ஏற்படும் மாரடைப்பை தடுப்பது எப்படி??

மருத்துவர். ராஜா ஏகாம்பரம், குழந்தைகள் நல மருத்துவர், மிஸஸ் மருத்துவமனை, பொள்ளாச்சி. பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆண்களுக்கு 50 வயசுக்கு அப்புறம், பெண்களுக்கு 60 வயசுக்கு அப்புறம்...

2009-2019 வருட சவால்,டாக்டர் .ராஜா ஏகாம்பரம்

(2019-2019 )10 வருட சேலஞ். டாக்டர் .ராஜா ஏகாம்பரம், குழந்தைகள் நல மருத்துவர் மற்றும் உணவு ஆலோசகர், மிஸஸ் மருத்துவமனை, பொள்ளாச்சி. தற்போது முகநூல் முழுவதும் 10...